F O R M U L A C I Ó N


NOMBRE LOS SIGUIENTES COMPUESTOS

K2O

Dióxido de dipotasio

Óxido de tetrapotasio

Dióxido de potasio

Óxido de dipotasio

CaO

Óxido de tricalcio

Dióxido de calcio

Óxido de calcio

Óxido de dicalcio

Al2O3

Trióxido de dialuminio

Trióxido de aluminio

Óxido de trialuminio

Trióxido de trialuminio

Ag2O

Dióxido de plata

Óxido de diplata

Dióxido de diplata

Monóxido de triplata

Fe2O3

Trióxido de monohierro

Trióxido de dihierro

Trióxido de hierro

Dióxido de trihierro

PbO2

Tetraóxido de plomo

Dióxido de diplomo

Dióxido de plomo

Óxido de diplomo

CoO

Óxido de cobre

Monóxido de cobre

Monóxido de dicobalto

Óxido de cobalto

SeO2

Dióxido de selenio

Seleniuro de dioxígeno

Dióxido de azufre

Dióxido de diselenio

OBr2

Dibromuro de oxígeno

Monóxido de dibromo

Bromuro de dioxígeno

Óxido de bromo

Sb2O5

Diantimonuro de pentaoxígeno

Dióxido de pentaantimonio

Pentaóxido de diantimonio

Pentaóxido de antimonio